Langdurig betere prestaties 

Transformeren & implementeren
van verandering

Overbruggen van tegenstellingen &
conflict resolutie

Team &
leiderschap-
ontwikkeling

HR due-diligence

Wat ons kenmerkt

 • Meetbaar effect
  Wij adresseren alle aspecten die nodig zijn om langdurig effect zeker te stellen. Door metingen vooraf en tijdens onze inzet, weten wij de mate van voortgang en waar bij te sturen. Bovendien wordt zo duidelijk hoe de inspanningen renderen.
 • Kost controle
  Onze offertes laten niets te raden. Daarnaast bieden wij altijd een opt-out mogelijkheid. Zo is budgetcontrole gegarandeerd.
 • Sterke praktijkfocus met minimale verstoring van de dagelijkse operatie
  Onze aanpak bouwt op bewezen leer- en veranderpsychologie. Zo werken wij bijvoorbeeld met met niche-tijd oefeningen en High Freuent Micro Learning om het nieuwe goed te borgen met minimale verstoring van de dagelijkse operatie.

Vanzelfsprekend

 • Gefaseerde samenwerking
  Vòòr een nieuwe opdracht zetten wij duidelijk onderscheidbare stappen zodat alle betrokkenen vertrouwen in een succesvolle samenwerking kunnen opbouwen.
 • Degelijke en wetenschappelijk onderbouwde aanpak
  Wij combineren bekende en minder bekende theorieën en instrumenten uit diverse werkvelden tot één, op de situatie toegesneden, aanpak.
 • Samenwerking en relevantie
  Wij werken samen in co-creatie en waar mogelijk in co-uitvoering. Zo is continue hoge mate van relevantie verzekerd.

Resultaat en rendement

Wij hebben de kennis en ervaring om ook zeer complexe en vast-zittende situaties succesvol aan te pakken. Klein of groot, single-site of multi-site, in één land of in meerdere landen met diverse culturen.

Onze klanten noemen gemeten effecten van Omzetverhoging, Kostenverlaging, betere Klanttevredenheid, betere Samenwerking, beter Leidinggeven, minder Verloop, minder Ziekteverzuim, hogere Medewerker-tevredenheid, minder fouten, succesvol Veranderproces, en nog meer…

Hiernaast enkele ‘onderscheidingen’ als gevolg van onze inzet.

Nominated IKEA Store NL

Samenwerken aan groei?

Wally van Heukelom
Oprichter propulse people performance